About

Created with Sketch.

Brand Water Boerdery

Brandwater boerdery gelee in die Vrystaat Provinsie van Suid-Afrika, Fouriesburg distrik.

Brandwater is n familie besigheid wat bestaan uit suikerbone, mielies en koring.

Stoet Afdeling bestaan uit Wit Manso Brahman en Droughtmaster Stoet.

Bedryf ook komersiƫle kudde met kruising tussen Brahman, Droughtmaster en Simmentalers.

Wolmerino is ook een van die vertakkings.

Vrugte Boerdery bestaan uit onder meer appels.

Brandwater is gestig deur Linde Du Plessis op die drie hoofplase Hetloo, La France en Bloemhoek in die Fouriesburg Distrik.

Deur die jare se boedrdery word ons sukses toegeskryf aan groot genade van on Hemelse Vader.

Die boerdery word deur Linde en sy twee seuns Chris en Koos Du Plessis Bestuur.

Brandwater Farming

Brandwater farming located in the Free State Province of South Africa, Fouriesburg district.
Brandwater is a family business that consists of sugar beans, corn and wheat.

Stud Division consists of White Manso Brahman and Droughtmaster Stud.

Also operates commercial herd crossbreeding Brahman, Droughtmaster and Simmentalers

Wolmerino is also one of the branches.

Fruit department consists of, among other things, apples.

Brandwater was founded by Linde Du Plessis on the three main farms Hetloo, La France and Bloemhoek in the Fouriesburg District

Through the years of hard work, our success is attributed to the great grace of our Heavenly Father.

The farm is managed by Linde and his two sons Chris and Koos Du Plessis